Storytelling Centre Lab

De afgelopen jaren hebben we ons met succes ingespannen om een programma samen te stellen dat een weerslag is van de Amsterdamse cultureel diverse stad (en daarbuiten). Regelmatig worden we benaderd met de vraag of iemand iets voor het festival mag maken.

Hier komt het idee het Storytelling\theatre lab uit voort. We willen makers scouten en vragen om alleen of in combinatie met anderen een storytelling voorstelling te maken. We scouten doorlopend (semi-) professioneel talent dat we om een bepaalde reden de kans willen geven om een persoonlijke voorstelling te maken. Vorm en inhoud laten we daarbij vrij, evenals de keuze voor de werkwijze. De één werkt liever met een regisseur terwijl de andere meer geholpen is met een storytelling coach die hem of haar begeleidt in het verzamelen en rangschikken van zijn of haar verhalen. We streven ernaar om elk jaar in ieder geval één tot twee van deze voorstellingen op het festival in première te laten gaan en om – als de productie genoeg kwaliteit biedt – vervolgens een tournee te organiseren. In verband met de internationale ambitie van het Centre, kunnen deze voorstellingen zowel in het Nederlands als in het Engels zijn.