Missie

De doelstelling van Stichting Storytelling Centre luidt: het bijdragen aan de ontwikkeling van storytelling in Nederland en de aandacht ervoor.

Daar voegen we nadrukkelijk aan toe dat het Centre dit doet vanuit het geloof dat het in een evenwichtige (cultureel) diverse samenleving van levensbelang is dat er ruimte is voor ieders verhaal. In een veranderende maatschappij zien wij het als een noodzaak om een podium te bieden voor al die verhalen, in het theater en daarbuiten, en mensen door middel van verhalen te verbinden. Dat is onze drijfveer.

Oorspronkelijk richtte het Centre zich met name op het zogenaamde theatrale storytelling, ofwel het vertellen van verhalen op een podium. Dit was logisch omdat het Centre voortkwam uit Internationaal Storytelling Festival Amsterdam, nog steeds een van de belangrijkste activiteiten van de stichting. De afgelopen jaren ontwikkelde het Centre zich tevens in een andere richting. Het zogenaamde toegepaste storytelling won aan importantie in het werk van de organisatie. Steeds vaker wordt er gewerkt aan projecten die erop gericht zijn om groepen in de samenleving te versterken en te verbinden door middel van storytelling.

Beide pijlers wil het Storytelling Centre de komende jaren verder uitbouwen om op die manier een bijdrage te blijven leveren aan de ontwikkeling van storytelling in Nederland en de aandacht daarvoor.

Ons doel daarbij is drieledig:

  • We zetten het Nederlandse vertellen (theatraal en toegepast) nog steviger op zowel de nationale als de internationale kaart en dragen bij aan de emancipatie van het genre.
  • Door onderzoek willen we de werking van storytelling beter in beeld brengen en daarmee breder toegankelijk en toepasbaar maken
  • We dragen met al onze activiteiten ons steentje bij aan een evenwichtige cultureel diverse samenleving door alle verhalen een plek en een publiek te bieden

En natuurlijk willen we een zo groot mogelijk publiek bereiken en enthousiast maken voor storytelling.