Toegepaste storytelling projecten

De afgelopen jaren ontwikkelde het Centre zich tevens in een andere richting. Het zogenaamde toegepaste storytelling won aan importantie in het werk van de organisatie. Steeds vaker wordt er gewerkt aan projecten die erop gericht zijn om groepen in de samenleving te versterken en te verbinden door middel van storytelling. Na een aantal jaar pionieren en uitvinden, begint deze pijler binnen het Centre steeds steviger te worden.

Momenteel lopen er twee grote Europese projecten waarin we partner zijn, één over intergenerationeel leren door storytelling en één over identiteit en de cultureel diverse samenleving. Daarnaast zijn er twee aanvragen in voorbereiding, één op het gebied van storyteling en Social Emotional Learning (gericht op langdurig werklozen) en één over de inzet van storytelling in conflicten.

Het opzetten en uitvoeren van Human Library projecten is een nieuwe activiteit van het Centre. De Human Library is erop gericht om mensen naar elkaars verhaal te laten luisteren, met elkaar in gesprek te gaan, vooroordelen weg te nemen en de diversiteit van Amsterdam te laten zien.

Ook lokaal werken we met toegepaste storytelling; Met ingang van 2016 intensiveert het Centre een wijkgericht programma waarin storytelling binnen maatschappelijke processen wordt ingezet en onderzocht. We hebben ervoor gekozen om aan het werk te gaan in Osdorp, onder de noemer Osdorp de vertellende wijk.

Daarnaast organiseren we in samenwerking met de School voor Vrede in Egmond workshops waarin internationale jongeren aan de slag gaan met hun persoonlijke verhaal. De resultaten van deze workshops zijn verbluffend,