Intensieve cursus storytelling in de interculturele community

Doel: deelnemers leren hoe ze een verhaal kunnen maken en vertellen, hoe ze met narratieve structuren kunnen spelen en hoe ze daarmee veranderingen in gang kunnen zetten, persoonlijk of in een groep. Daarnaast leren ze over de plek van verhalen en vertellen in cultureel diverse communities.

Deze intensieve vijf tot zesdaagse cursus gaat diep in op het vertellen van een verhaal, maar gaat ook dieper in op dramaturgie, werken met identiteit en interculturele communicatie. Deze cursus eindigt altijd met een (publieke) presentatie.

Doel: deelnemers leren hoe ze een verhaal kunnen maken en vertellen, hoe ze met narratieve structuren kunnen spelen en hoe ze daarmee veranderingen in gang kunnen zetten, persoonlijk of in een groep. Daarnaast leren ze over de plek van verhalen en vertellen in cultureel diverse communities.

Resultaat: deelnemers kunnen een verhaal maken en vertellen en weten hoe ze dat kunnen inzetten in (interculturele) communicatie. Bovendien hebben ze ervaring opgedaan met vertellen voor een publiek

Duur: 5 tot 6 dagen van 6 uur, 30 tot 36 uur.

Groepsgrootte: 6 tot 16 personen

Voor professionals