Trainingen

Storytelling Centre werkt op twee niveaus, die we voor het gemak als volgt aanduiden:

- Deelnemers
- Professionals

Met het deelnemersniveau bedoelen we dat workshops/cursussen aanbieden voor groepen die kennis willen maken met storytelling, storytelling willen gebruiken om te groeien en in te zetten in hun eigen leven.

Het professioneel niveau is gericht op het opleiden van professionals die storytelling willen inzetten in hun werk, bijvoorbeeld in het werken op scholen en het werken met jongeren, ouderen etc.

Voor beide niveaus hebben we een aantal modules ontwikkeld, ieder met eigen doelen en gewenste resultaten. Deze worden hieronder beschreven.

Kosten van de trainingen en workshops zijn op aanvraag. Meer weten mail ons: info@storytelling-centre.nl