Alternative ways: een tweede taal leren via storytelling

Veel Europese landen kenden de afgelopen jaren een toestroom aan vluchtelingen. Voor hun inburgering is het leren van de nieuwe taal daarbij essentieel. Maar wat als dit een te grote uitdaging is? Tijdens onze taallessen voor mensen met low language learning skills zagen wij behoefte aan een alternatieve methode.

Wat als leren moeilijk gaat?

Hoewel België, Duitsland, Frankrijk en Nederland over goede formele methodes beschikken om de tweede taal te leren, is er een groep nieuwkomers voor wie dit te hoog gegrepen is. Bijvoorbeeld door laaggeletterdheid of mensen die nooit hebben geleerd. Doel van dit 2-jarige Europese samenwerkingsproject is daarom een alternatieve methode te ontwikkelen om ze toch de kans te bieden een nieuwe taal te leren, zodat ze actief kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Nieuwe methode om tweede taal te leren, ontwikkeld vanuit Storytelling Centre.

Resultaat

  • Een lesprogramma voor taaldocenten die met laaggeletterde of nauwelijks opgeleide nieuwkomers werken. Meer over horen? Neem gerust contact op.
  • Kennisontwikkeling over hoe storytelling inzetbaar is bij deze doelgroep
  • Oefeningen voor studenten waarbij het plezier voorop staat, die aansluiten op het dagelijkse leven en spelenderwijs ook meer leren over de cultuur van een nieuw land.

Partners

  • Financieel mogelijk gemaakt door de EU, binnen het Erasmus+ programma
  • Stichting Storytelling Centre (Nederland)
  • De Talentenschool (Nederland)
  • Elan Interculturel (Frankrijk)
  • Arbeit und Leben (Duitsland)
  • GO! (België).

Andere showcases