Alternative ways: een tweede taal leren via storytelling

Alternative ways:
Een tweede taal leren via storytelling

Veel Europese landen kenden de afgelopen jaren een toestroom aan
vluchtelingen. Voor hun inburgering is het leren van de nieuwe taal daarbij essentieel. Maar wat als dit een te grote uitdaging is? Tijdens onze taallessen voor mensen met low language learning skills zagen wij behoefte aan een
alternatieve methode.

Wat als leren moeilijk gaat?

Hoewel België, Duitsland, Frankrijk en Nederland over goede formele methodes beschikken om de tweede taal te leren, is er een groep nieuwkomers voor wie dit te hoog gegrepen is. Bijvoorbeeld door laaggeletterdheid of mensen die nooit hebben geleerd. Doel van dit 2-jarige Europese samenwerkings-project is daarom een alternatieve methode te ontwikkelen om ze toch de kans te bieden een nieuwe taal te leren, zodat ze actief kunnen
deelnemen aan de maatschappij.

Resultaat

Partners

  • Financieel mogelijk gemaakt door de EU, binnen het Erasmus+ programma
  • Stichting Storytelling Centre (Nederland)
  • De Talentenschool (Nederland)
  • Elan Interculturel (Frankrijk)
  • Arbeit und Leben (Duitsland)
  • GO! (België).