fbpx

ANBI

Storytelling Centre heeft een ANBI-status. 

Stichting Storytelling Centre is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Uw gift is daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. De Belastingdienst vraagt in uw aangifte naar het RSIN van uw ANBI. 

Stichting Storytelling Centre
Meer en Vaart 290
1068 LE Amsterdam

T: +31 (0)20 412 14 15
E: info@storytelling-centre.nl

BTW nummer 8513.52.753.B01
RSIN 851352753
KvK 54563402
Rekeningnummer NL18 TRIO 0254 7497 47

Doelstelling
Het bijdragen aan de ontwikkeling van storytelling in Nederland en de groei en de aandacht daarvoor.

Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid
Bestuur Stichting Storytelling Centre: Theo Hendriks (voorzitter), Ilias Zian (secretaris), Raymond Kriekaard (penningmeester), Mirjam Flik (algemeen bestuurslid)

Het bestuur is onbezoldigd en krijgt uitsluitend een vergoeding voor enkele gemaakte onkosten.