Samen in Molenwijk

Op verzoek van de OBA in Molenwijk hebben we een training ontwikkeld om jongeren en volwassenen in die Amsterdamse wijk te verbinden door middel van verhalen. Veel volwassen (45+) ervoeren de aanwezigheid van bepaalde groepen jongeren als overlast. Hierdoor nam onder meer het gevoel van sociale veiligheid af.

Conflictbeheersing bij overlast

Wij brachten de twee groepen samen om naar elkaars verhalen te luisteren. Dit gingen niet direct over overlast, maar over veilig/onveilig voelen. Ofwel: over ‘thuis voelen’ in de Molenwijk. Het traject sloot af met een presentatie waar ze verhalen onderling deelden, waar ze meer over de workshop vertelden en ze aangaven hoe ze storytelling in toekomstige situaties van conflictbeheersing, ontmoeting en vergroten van het gevoel van veiligheid willen inzetten.

Resultaat

Storytelling project om sociale onveiligheid aan te pakken in Amsterdam.
  • 11 jongeren (14-17 jaar) en 9 volwassenen (45+) bij elkaar brengen (in totaal dus 20 personen), naar elkaar laten luisteren en begrip voor elkaar ontwikkelen
  • Het vergroten van het gevoel van sociale veiligheid in de Molenwijk in Amsterdam-Noord
  • Versterken van het zelfvertrouwen en zelfrespect door het leren van jezelf te uiten en gehoord worden
  • Bijdragen aan zelfreflectie door naast het vertellen het luisteren centraal te zetten

Partners

  • Stichting Storytelling Centre
  • OBA.

Andere showcases