Portraits

Drie stemmen. Drie jonge kunstenaars. Drie sterke individuen die hun verhaal willen delen. Dat is het uitgangspunt van het Portretten-project (Portraits), waarin jaarlijks drie nieuwe vertellers aan het woord komen tijdens een theatervoorstelling. Want teveel verhalen blijven onzichtbaar.

Maatschappelijke Urgentie

De enige voorwaarde van de Portraits voorstellingen is dat de verhalen met beide benen in de maatschappij moeten staan en een bepaalde urgentie hebben. Verder zijn de vertellers vrij in het vormgeven van de inhoud en de vorm van hun voorstelling. Ze mogen muziek gebruiken, zingen, bewegen, stil zitten, enzovoort. Voorbeelden van onderwerpen die voorbij komen, zijn: radicalisering, discriminatie of tot welke identiteit je behoort.

Resultaat

Jaarlijks helpen wij drie (semi)professionele storytellers om hun verhaal te delen. Over taboes, over diversiteit, over radicalisering, over onderwerpen die een maatschappelijke urgentie hebben. Omdat elk verhaal verteld moet worden.

Partners

  • Productie door Storytelling\Theater Lab (onderdeel van Stichting Storytelling Centre)
  • Voorstellingen in het kader van Storytelling Festival Amsterdam.

Andere showcases