fbpx
storytelling voor maatschappelijke impact rondom diversiteit, conflict oplossen, taboe, jongerenwerkers, competentie ontwikkeling voor langdurig werklozen

Toegepaste storytelling: 4 nieuwe methodes voor kwetsbare groepen in de EU

Storytelling Centre is altijd op zoek naar innovatieve manieren om toegepaste storytelling in te zetten in de maatschappij. Dankzij de mogelijkheden van het Erasmus+ Grant Scheme werken wij nu aan vier krachtige projecten. Allen met een verschillende angel, maar met toegepaste storytelling aan de basis. Benieuwd naar deze projecten? Lees snel verder.

Wat zien wij als kwetsbare doelgroepen?

Bij het inzetten van onze toegepaste storytellingprojecten in de maatschappij kun je denken aan diverse doelgroepen. Zo zetten wij storytelling in voor community werk (zodat jongerenwerkers onze methode zelf leren toepassen), de empowerment van kwetsbare groepen (zoals voor langdurig werkloze mensen), sociale impact (denk aan conflicten, groepen met een grote diversiteit) en gedragsverandering (waaronder ook persoonlijke ontwikkeling). Wij werken daarvoor samen met verschillende internationale partners.

Dit zijn de 4 nieuwe methodes

competence building for unemployed youngsters through storytelling
1. 1. SELFEE en The Power of Art

Deze twee projecten focussen op het bouwen van competenties van langdurig werklozen. Via storytelling kunnen zij de vaardigheden en competenties ontwikkelen die bruikbaar zijn bij het vinden van een baan. Een van de resultaten uit dit project is dat we binnenkort gaan werken met een groep sociaal geïsoleerde mannen, om hen te empoweren weer actief te worden.

alternative method to learn a second language
2. Picture your Story

In het Picture your Story project ontwikkelen we beeldtaal en storytelling tools om jongeren te verbinden met verschillende culturele achtergronden, in (potentiële) conflictgebieden. Het doel daarvan is om wederzijds respect en begrip voor elkaar te creëren. De kennis en ervaring die wij opdeden in Palestina en Israël draagt natuurlijk bij aan dit project, maar ook daarbuiten ontdekten we vele mogelijkheden om beelden en verhalen te combineren in verzoeningsprojecten voor jongeren.

4 new and innovative ways of helping vulnerable groups in Europa (EU) through storytelling
3. Alternative Ways

Ten slotte, maar zeker net zo interessant, is ons Alternative Ways project, waarin we een nieuwe methode ontwikkelen om mensen met erg lage taal leervaardigheden een tweede taal aan te leren. Denk bijvoorbeeld aan vluchtelingen uit bepaalde landen of migranten die nauwelijks educatie hebben gevolgd. Dit project is ontstaan uit de taallessen die Storytelling Centre nu ruim een jaar geeft aan een groep mannelijke vluchtelingen/migranten.

Lees meer over deze projecten op onze website of die van de projecten:

www.pictureyourstory.eu

www.alternativeways.eu

www.selfeeproject.eu

www.powerofart.eu

Benieuwd hoe wij onze storytelling-methode inzetten voor een van deze groepen? Kijk bij onze showcases of neem contact op.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *