Aladdin en de intergenerationele lamp

Hoe kunnen senioren kansarme jongeren helpen in het ontwikkelen van taal- communicatie- en ondernemers vaardigheden.

Dat is de essentiële vraag binnen het het ALADDIN project, waarin vijf organisaties afkomstig uit vijf verschillende EU landen (Frankrijk, Hongarije, Nederland, Spanje en Engeland) betrokken zijn. Het ALADDIN project richt zich op de ontwikkeling van workshops voor kansarme jongeren die worden verzorgd door vrijwillige senioren, daarbij wordt storytelling als communicatiemiddel ingezet.

ALADDIN heeft een tweeledige doelstelling:

  • De ontwikkeling van competenties en basisvaardigheden in betrokkenheid en de persoonlijke ontplooiing van kansarme jongeren.
  • Het herwaarderen en ontwikkelen van nieuwe competenties van senioren: het trainen van competenties met behulp van storytelling technieken

Kijk voor meer informatie over dit project op: www.aladdinproject.eu


Data

  • vrijdag 6 jan '17 om 10:00 : Workshop storytelling en 'entrepreneurial skills'
  • vrijdag 13 jan '17 om 10:00 : Workshop storytelling en 'entrepreneurial skills'
  • vrijdag 20 jan '17 om 10:00 : Workshop storytelling en 'entrepreneurial skills'