Kopje Suiker: Leer je Buren Kennen

Als onderdeel van Osdorp, de vertellende wijk, werkten Riet Mellink en Kirsten Roosendaal met verhalen van eerste generatie gastarbeiders en eerste generatie bewoners van Osdorp in Kopje Suiker. Uit eerder onderzoek bleek dat deze groepen meer met elkaar in contact wilden komen, wat niet gebeurde door culturele barrières. 

Op bezoek bij de buren

Het doel was om een tentoonstelling op te zetten als een begin/opening voor een gesprek. Deze was zichtbaar in Osdorp ten tijde van het Amsterdam Storytelling Festival. We trainden jongeren in storytelling, waarmee we verhalen van senioren verzamelden. Het project richtte zich op vrouwen, om de sociale aspecten en (binnen)huishoudelijke situaties in Osdorp vast te leggen.  Naast verhalen van vroeger, was ook te horen hoe beide groepen over elkaar dachten.

Resultaat

Dit is een intergenerationeel storytelling project in Osdorp, waarbij we jong en oud, allochtoon en autochtoon bij elkaar brengen.

Partners

  • Stichting Storytelling Centre
  • Amsterdam Storytelling Festival
  • Stichting Volle grond
  • Riet Mellink en Kirsten Roosendaal (onderzoek en tekst)
  • Dennis van Tilburg (geluidsopnames)
  • Valerie van Leersum (beeld en inrichting).

Andere showcases