Aladdin en de Intergenerationele Lamp

Senioren (55+) hebben veel (levens)wijsheid waar in de maatschappij vaak te weinig gebruik van gemaakt wordt. Jongeren, met name met minder mogelijkheden (lage scholing, sociale problemen en een langere afstand tot de arbeidsmarkt), hebben juist behoefte aan mensen die luisteren naar hun verhaal en hen op weg kunnen helpen.

Ondernemersvaardigheden

De centrale vraag van dit project was: Hoe kunnen senioren kansarme jongeren helpen in de ontwikkeling van hun taal-, communicatie- en ondernemersvaardigheden? In drie series van intergenerationele workshops, gericht op ondernemersvaardigheden, trainden wij senioren in storytelling technieken, zodat zij de jongeren konden trainen. Het project sloot af met een internationale conferentie, waarin we de resultaten deelden met externe professionals.
Training waarbij we senioren in storytelling trainen, zodat zij kansarme jongeren kunnen helpen in hun taal-, communicatie- en ondernemersvaardigheden.

Resultaat

Partners

  • Erasmus+ project, gefinancierd door de Europese Unie
  • Stichting Storytelling Centre (Nederland)
  • ELAN Intercultural (Frankrijk)
  • Képes Alapítvány (Hongarije)
  • Demà (Spanje)
  • Superact (Engeland).

Andere showcases