Building Bridges in Palestina

Tijdens een storytelling training in Palestina en Israël ervoeren we de kracht van verhalen. Mensen stonden sterker in hun schoenen en kregen een duidelijker beeld van hun identiteit. Daardoor waren ze beter in staat het dialoog aan te gaan. Naar aanleiding hiervan zetten wij een tweejarig programma op voor jongeren om storytelling in te zetten in Palestina.

Een 2-jarig storytellingprogramma

In dit project richtten wij ons op begripvergroting tussen Israëli en Palestijnen op de Westbank en in Israël. Over een periode van bijna 2 jaar trainden wij jongeren om storytelling professioneel in te zetten in hun community. Dit werd opgevolgd door een praktijkgericht programma, waarin de getrainde trainers hun nieuw verworven kennis in de praktijk inzetten. We sloten in maart 2019 af met een tweedaagse conferentie voor lokale professionals.  

Resultaat

 • Het trainen van 32 trainers voor lokale communities, met de focus op verzoeningswerk en een vredig bestaan naast elkaar ​​
 • De empowerment van 192 workshop participanten door het delen van verhalen en luisteren naar elkaar, waarbij ze werden aangemoedigd tot een actieve rol in de maatschappij​​​
 • De promotie van gelijkheid tussen iedereen, ook tussen geslachten
hoe kun je mensen in conflictgebieden beter met elkaar laten omgaan? Door te luisteren en met elkaar te praten. Kortom, door storytelling.
 • De bijdrage aan een sterke, veerkrachtige en respectvolle community in Israël en de Westbank​
 • De versterking van luister- en empathische vaardigheden door het gebruik van geweldloze communicatie​​​
 • Een 2-daagse conferentie waarin we onze methode met 200 lokale professionals deelden, zodat ook zij storytelling kunnen inzetten.​

Partners

 • Stichting Storytelling Centre
 • Kids4Peace
 • Jerusalem Peace Builders
 • Neve-Shalom/Whaat-Al-Salaam
 • EcoMe
 • New Dawn for the Negev
 • Lokale scholen
 • Arava Institute
 • Bereaved Families Forum
 • Women Wage Peace
 • Yala Young Leaders
 • Beit Almusika
 • Harduf Centres
 • Givat Haviva

Andere showcases