Naar School!

Het project Naar school! is een intergenerationeel project dat is ontstaan in het kader van kunstparticipatie door ouderen. En hoe kunnen we dat nou beter dan doen door herinneringen aan de (basis)schooltijd? Terugdenken aan deze tijd levert mooie en persoonlijke verhalen op, die tegelijkertijd een tijdsbeeld schetsen.

Intergenerationele verbinding

Met mensen uit verschillende generaties zochten we naar hun schoolverhalen, werkten we aan een goede vertelling ervan en brachten we ze op het podium. Het waren warme verhalen, zoals de eerste verliefdheid, maar ook nare verhalen, zoals pesterijen. En het waren ook verhalen over een ander tijdsbeeld; ons schoolsysteem is enorm veranderd. De focus lag op ouderen (65+) en jongeren (20-30 jaar) uit Amsterdam Nieuw-West, een cultureel zeer diverse wijk. 

Storytelling Centre organiseert regelmatig intergenerationele storytelling projecten, ditmaal over school.

Resultaat

Partners

  • Stichting Storytelling Centre
  • De spelers van het Tuinstadtheater
  • Lokale partners in Amsterdam Nieuw-West.

Andere showcases