Naar School!

Het project Naar school! is een intergenerationeel project dat is ontstaan in het kader van kunstparticipatie door ouderen. En hoe kunnen we dat nou beter dan doen door herinneringen aan de (basis)schooltijd? Terugdenken aan deze tijd levert mooie en persoonlijke verhalen op, die tegelijkertijd een tijdsbeeld schetsen.

Intergenerationele verbinding

Met mensen uit verschillende generaties zochten we naar hun schoolverhalen, werkten we aan een goede vertelling ervan en brachten we ze op het podium. Het waren warme verhalen, zoals de eerste verliefdheid, maar ook nare verhalen, zoals pesterijen. En het waren ook verhalen over een ander tijdsbeeld; ons schoolsysteem is enorm veranderd. De focus lag op ouderen (65+) en jongeren (20-30 jaar) uit Amsterdam Nieuw-West, een cultureel zeer diverse wijk. 

Storytelling Centre organiseert regelmatig intergenerationele storytelling projecten, ditmaal over school.

Resultaat

  • 3 succesvolle voorstellingen
  • Het stimuleren van intergenerationele verbinding en elkaar leren kennen, wat bijdraagt aan een grotere sociale cohesie
  • Het versterken van de identiteit, waar wijkbewoners zichzelf kunnen zijn en een actieve bijdrage aan leveren
  • Het vergroten van reflectievermogen door naast het vertellen ook het luisteren centraal te zetten
  • Het vergroten van zelfvertrouwen en zelfrespect, door deelnemers een eigen verhaal te laten maken en presenteren.

Partners

  • Stichting Storytelling Centre
  • De spelers van het Tuinstadtheater
  • Lokale partners in Amsterdam Nieuw-West.

Andere showcases