fbpx

Waarom wij voor vluchtelingen een nieuwe taalmethode ontwikkelden

alternatieve methode om een tweede taal te leren voor migranten en vluchtelingen.

Dit is waarom wij een alternatieve methode voor een tweede taal ontwikkelden voor vluchtelingen Europese landen stellen het leren van de taal verplicht in het inburgeringsproces voor vluchtelingen. Beheersing van de taal is feitelijk een voorwaarde om te mogen blijven. Hoewel er officiële methodes bestaan om een tweede taal te leren, zijn die soms niet […]

Storytelling Training om tweede taal te verwerven

Storytelling Training om Tweede Taal te Verwerven “In de eerste les zei bijna niemand iets. Maar door de laagdrempelige sfeer, de lol die we hadden, twee uur lang op donderdag, én door de afwisseling van praktische oefeningen (vertelopdrachten, luisterspelletjes en veel herhaling), zaten we na een aantal weken enthousiast door elkaar heen te praten!” Veel […]