Mannen uit een sociaal isolement met storytelling

Mannen uit een sociaal isolement met storytelling Veel projecten richten zich op vrouwen, maar in onze samenleving zijn ook mannen die in een kwetsbare positie zitten. Ze zijn hier vaak in hun jonge jaren komen wonen om te werken, zijn dat werk op de een of andere manier kwijtgeraakt en zijn hierdoor in een neerwaartse […]

Alternative ways: een tweede taal leren via storytelling

Alternative ways: een tweede taal leren via storytelling Veel Europese landen kenden de afgelopen jaren een toestroom aan vluchtelingen. Voor hun inburgering is het leren van de nieuwe taal daarbij essentieel. Maar wat als dit een te grote uitdaging is? Tijdens onze taallessen voor mensen met low language learning skills zagen wij behoefte aan een […]

Samen in Molenwijk: Aanpak Sociale Onveiligheid

Storytelling project om sociale onveiligheid aan te pakken in Amsterdam.

Samen in Molenwijk Op verzoek van de OBA in Molenwijk hebben we een training ontwikkeld om jongeren en volwassenen in die Amsterdamse wijk te verbinden door middel van verhalen. Veel volwassen (45+) ervoeren de aanwezigheid van bepaalde groepen jongeren als overlast. Hierdoor nam onder meer het gevoel van sociale veiligheid af. Conflictbeheersing bij overlast Wij […]