fbpx

COBU -werken met zelfbeheerde vrijwilligersgroepen

COBU is de afkorting van ‘COmmunity BUilding through self-managed volunteer groups’. In het Nederlands; het opbouwen van gemeenschappen door zelfbeheerde vrijwilligersgroepen. Het is een Europees project waarin het Storytelling Centre samenwerkte met partners in Spanje, Frankrijk en Hongarije. In dit project trainden we mensen in het zelf initiatieven ontplooien met en voor de gemeenschap waar zij deel van uitmaken. Zo’n initiatief kan van alles zijn: met elkaar breien, koken, een fietsreparatiewerkplaats opzetten, bridgen, of elkaar wekelijks een verhaal vertellen. Dit zijn maar een paar voorbeelden.

Living Libraries

Storytelling Centre heeft er in dit project voor gekozen om vrijwilligers te trainen in het vertellen van korte, persoonlijke verhalen. Hiervoor gebruikte het de Share to connect-methode. Vervolgens trainden we de deelnemers in het zelfstandig organiseren van Living Libraries en in het trainen van anderen in het vertellen van een kort, persoonlijk verhaal. Dankzij het COBU-project is er nu een groep vrijwilligers die onze Living Libraries kan voortzetten.

Resultaten

  • COBU heeft geresulteerd in een publicatie over vrijwilligerswerk in het algemeen en zelfbeheerd vrijwilligerswerk in het bijzonder.
  • In een methodiek voor het opzetten van zelfbeheerde vrijwilligersgroepen met gebruikmaking van verschillende creatieve methodes.
  • En per partnerland in een digitaal platform dat door zelfbeheerde vrijwilligersgroepen gebruikt kan worden om aandacht op hun activiteiten te vestigen. Voor Nederland is dit eu. Deze website is tweetalig, Nederlands en Engels, en biedt
    -behalve de projectresultaten en allerlei praktische informatie – de mogelijkheid om deel te worden van het STC living libraries netwerk.

Partners

  • Képes Alapítvány (Hongarije)
  • Elan Interculurel (Frankrijk)
  • La Asociación La Xixa Teatre (Spanje)
  • Storytelling Centre (Nederland)

Wil je meer weten over het COBU project en de partners, kijk dan op cobuplatform.eu

  •