fbpx
storytelling om verbinding te maken tussen mensen, gemeentes, wijken en verschillende generaties.

Waarom willen wij mensen verbinden?

Wij staan er om bekend dat we het werken in conflictgebieden niet schuwen. We initieerden meerdere projecten in bezette gebieden, waar we bijvoorbeeld Israëli en Palestijnse jongeren trainen in het vertellen van hun verhalen om zo de dialoog tussen beide groepen op gang te brengen dan wel te verbeteren. Ook in Nederland (en daarbuiten) organiseren we jaarlijks storytelling workshops voor jongeren in conflictsituaties en werken we aan de cohesie in verschillende wijken.

Bij de bovenstaande projecten verkeren mensen in situaties waarin onze hulp direct hard nodig is. Maar omdat we graag duurzaam veranderen, zetten wij onze storytelling workshops ook preventief in om diversiteit te stimuleren, zodat er minder conflicten plaatsvinden dan voorheen.

Dit doen wij door het verbinden van jongeren en ouderen, mensen van verschillende culturen
te laten luisteren naar elkaar en door een bottom-up benadering van veranderingen doorvoeren.

Hoe draagt storytelling bij aan verbinding?

Hoewel verhalen over de ander wel degelijk gebruikt worden om angst te zaaien, is het een feit dat het delen van verhalen met elkaar tot verbinding leidt. De vijand is degene wiens verhaal je niet kent, zei Gene Knudsen Hoffman jaren geleden en gelijk had ze. Daarmee onderstreept ze het belang van het delen van verhalen en het luisteren naar elkaar, zeker in een samenleving die zich kenmerkt door diversiteit en onderlinge verschillen (en soms zelfs onderlinge spanningen).

Wij werken daarom vooral in groepen, met als doel om begrip voor elkaar te creëren. Ook trainen wij overal waar wij komen deelnemers in onze methode, zodat zij storytelling blijven inzetten voor verbinding in hun directe omgeving.

Deze introductie over verbinden is slechts een klein voorbeeld van hoe storytelling bijdraagt aan verbinding tussen mensen. Check onze blog posts rondom verbinding voor meer info over hoe storytelling generatie- en cultuurkloven kan dichten en changemakers creëert.

Top artikelen over verbinding