fbpx
kunst om werkloosheid bij jongeren te bestrijden

Storytelling als hulpmiddel voor werkloosheid bij jongeren

Tijdens het Europese Power of Art project, dat we uitvoerden in samenwerking met onze zusterorganisatie DW-RS producties, gebruikten wij storytelling ter bevordering van de innovatie, werkgelegenheid en groei van cultureel diverse en achtergestelde gemeenschappen. Hoewel we samen met onze partners tegelijkertijd andere creatieve middelen inzetten (zoals dans, muziek en fotografie), focussen we ons hier op storytelling: wat maakt dit nou zo waardevol?

Soft skills ontwikkelen via storytelling

Allereerst stimuleren we jongeren om verschillende life skills en competenties te ontwikkelen op het gebied van creativiteit en ondernemerschap. Dat doen we door hen te betrekken bij trainingen, culturele initiatieven en vrijwilligerswerk in lokale en internationale contexten. We moedigen jongeren aan om een positieve bijdrage te leveren aan hun eigen ontwikkeling en die van anderen, met een impact op hun begrip van wereldburgerschap. Dat doen wij door het maken van persoonlijke verhalen.

Bij ondernemersvaardigheden kun je denken aan kritisch denken, ‘leren’ leren, problemen oplossen en het vermogen om samen te werken. Het zijn vaardigheden die essentieel zijn om mensen voor te bereiden op de hedendaagse, gevarieerde en steeds onvoorspelbaarder wordende loopbaantrajecten. Al die vaardigheden en competenties zijn door middel van storytelling te ontwikkelen.

Storytelling draagt bovendien bij aan een sterke ontwikkeling van iemands individuele identiteit en is daarmee een belangrijke factor bij sociale inclusie in duurzame professionele ontwikkeling. Door het leveren en ontwikkelen van interculturele verhalen, bouwen jongeren aan hun professionele capaciteit.

Creativiteit wordt toegepast als een bron van identiteit, innovatie en creativiteit.

Verschillende disciplines

Het gezamenlijke doel van projecten als de Power of Art is om een methode te ontwikkelen (deels gebaseerd op onze al bestaande Share to Connect methode) en die te delen met jeugdwerkers in de hele Europese Unie. We willen hen in staat stellen om storytelling op een effectieve en verantwoorde manier te kunnen gebruiken in niet-formele, soft skill leerprojecten. Bij onze trainingen voor jeugdwerkers vind je daar meer over, maar je kunt ook alvast kijken bij onze Share to Connect methode.

Benieuwd naar ons Power of Art project? Kijk bij onze showcases of neem contact op.

Facebook
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde posts