fbpx
via storytelling kun je op een leuke manier persoonlijke ontwikkeling bereiken, zoals persoonlijke groei voor jezelf, maar ook bij werkloosheid of het leren van een tweede taal.

Storytelling is een belangrijke factor bij sociale inclusie, armoedebestrijding en het voorzien in duurzame economische groei. Wij zetten storytelling daarom in op de volgende gebieden van persoonlijke ontwikkeling: om de kansen van werkloze jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten, persoonlijke groei te bewerkstelligen en als alternatieve methode om taal te leren.

Hoe draagt storytelling bij aan persoonlijke groei?

Creatief denken heeft alles te maken met loskomen uit bestaande routines. Waardoor het makkelijker wordt een tweede taal te leren, of juist om nieuwe competenties te leren voor op de arbeidsmarkt. We betrekken mensen bij trainingen, culturele initiatieven en vrijwilligerswerk in lokale en internationale contexten. 

Daarbij moedigen we ze aan om een positieve bijdrage te leveren aan hun eigen ontwikkeling en die van anderen, met een impact op hun begrip van wereldburgerschap. Gelukkig ontdekken steeds meer organisaties storytelling als middel om jongeren aan een baan te helpen of bijvoorbeeld vluchtelingen een tweede taal te leren.

Deze introductie in persoonlijke ontwikkeling is slechts een klein voorbeeld van hoe storytelling bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling. Check onze blog posts rondom persoonlijke ontwikkeling voor meer info over hoe storytelling bijdraagt aan het vergroten van de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt, persoonlijke groei en het aanleren van een tweede taal.

Top artikelen over persoonlijke groei