Het Rebelah-project

Je leert het beste als in een omgeving waar je je veilig voelt, waar je ook vandaan komt en wat je ook gelooft. Samen met partners uit Spanje, Frankrijk en Hongarije en met Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Religie en Erfgoed, onderzoeken we hoe we tot inclusieve omgevingen kunnen komen waarin iedereen zich vrij voelt om te leren, met betrekking tot culturele achtergrond en geloof.

Wij willen in dit project vooral onderzoeken hoe je cultureel erfgoed kunt inzetten om met elkaar in gesprek te gaan en verhalen te delen, om zo tot meer onderling begrip te komen. Daarom is het belangrijk om cultureel erfgoed breder te trekken dan alleen het algemeen erkende erfgoed, iets dat we met onze partners verkennen 

Storytelling, theater en toegepaste psychologie

Het delen van verhalen is een essentiële activiteit om tot deze een veilige uitwisselingsomgeving te komen, maar we door de samenwerking met verschillende partners betrekken we ook andere methodes, zoals theater en toegepaste psychologie.

Zo zullen we bijvoorbeeld ook de zogenaamde critical incident methode toepassen, die erop gericht is om de gevoelens opvattingen en meningen onder de oppervlakte naar boven te halen. Vergelijk het met een ijsberg: je ziet alleen het topje maar het gaat om alles wat er zich onder de wateroppervlakte bevindt.

Resultaten

  • Het versterken van inclusieve (leer)omgevingen met de inzet van cultureel erfgoed in combinatie met storytelling-methodes.
  • Het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden om storytelling in te zetten om mensen met elkaar in contact te laten komen.
  • Een bijdrage leveren aan het democratiseren van cultureel erfgoed.
Het Damplein in Amsterdam, cultureel erfgoed van Nederland.