Samen in Molenwijk: Aanpak Sociale Onveiligheid

Storytelling project om sociale onveiligheid aan te pakken in Amsterdam.

Op verzoek van de OBA in Molenwijk in Amsterdam ontwikkelden we een training om jongeren en volwassenen in die Amsterdamse wijk te verbinden door middel van verhalen. Veel volwassen (45+) ervoeren de aanwezigheid van bepaalde groepen jongeren als overlast. Hierdoor nam onder meer het gevoel van sociale veiligheid af.

Het Rebelah Project

Je leert het beste als in een omgeving waar je je veilig voelt. Hoe kunnen we tot inclusieve omgevingen komen waarin iedereen zich vrij voelt om te leren, met betrekking tot culturele achtergrond en geloof.

COBU – werken met zelfbeheerde vrijwilligersgroepen

COBU is ‘COmmunity BUilding through self-managed volunteer groups’ Een training over hoe je zelf initiatieven kan ontplooien met en voor de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. In deze training wordt veel toegepaste storytelling gebruikt. De training is gericht op persoonlijke groei en organisatorische vaardigheden.

Gezamenlijke staftraining Common Ground in Pristina, Kosovo

Voor het EU project Common Ground Common Future (Erasmus+ Strategic Partnership) gingen we op zoek naar narratieven die verbinden. We ontwikkelden strategieën waarmee mensen schadelijke verhalen (fake news, hate speech) beter kunnen herkennen en bestrijden.

Workshop storytelling ROC Mondriaan Den Haag

Hoe krijg je studenten echt mee in je verhaal? Hoe zorg je dat ze luisteren naar wat je te zeggen hebt? En hoe kun je ervoor zorgen dat ze zelf hun verhaal willen doen? Met deze vragen gingen we aan de slag bij onze workshop storytelling bij het ROC Mondriaan in Den Haag.  

Mannen uit een sociaal isolement met storytelling

Rond het thema trots en eigenwaarde deden we een storytelling training met een groep mannen die door werkverlies in een neerwaartse spiraal van zelfwaardering zijn gekomen. Om hun grotere waarde dan alleen het verhaal in hun UWV dossier weer naar voren te halen lieten we ze hun grotere verhaal vertellen en delen.

Share to Connect: storytelling voor jongerenwerkers

Storytelling Centre heeft een storytelling methode ontwikkeld voor jongerenwerkers en sociaal werkers voor meer veerkracht in de community.

Storytelling wordt steeds meer gebruikt als een tool om communicatieve, sociale en interculturele processen in gang te zetten bij jongeren. Dat komt omdat storytelling zowel om de verteller gaat, als om de luisteraar en daardoor verbinding brengt.

The Power of Art: storytelling voor arbeidskansen

The power of art: storytellingprogramma om in te zetten bij (langdurige) werkloosheid

Door het ontwikkelen van soft skills geven we jongeren met een lage opleiding meer kans op de arbeidsmarkt. Storytelling is zo’n soft skill. Zo verbeteren we multiculturele wijken met meervoudige sociale en economische uitdagingen.