fbpx
Handboek om sociale impact te bereiken door middel van storytelling.

Sociale impact heeft te maken met hoe mensen leven en samenleven, hoe ze met elkaar en met hun omgeving omgaan. Stichting Storytelling Centre draagt bij aan versterking op individueel en gezamenlijk niveau. Wij zetten storytelling in op de volgende gebieden van sociale verandering: om conflicten op te lossen, taboes bespreekbaar te maken en diversiteit te stimuleren.

Hoe kun je met storytelling sociale impact bereiken?

‘De vijand is degene wiens verhaal je niet kent’. Dit is een hele rake uitspraak van Gene Knudsen Hoffman (1919-2010), zeker in de huidige samenleving waarin we steeds minder tijd nemen om naar elkaars verhaal te luisteren. Sterker nog, er worden vaak verhalen over elkaar ingezet om angst voor de ander aan te wakkeren. Het gevolg is daardoor dat we langzaam maar zeker in een samenleving terechtkomen waar angst voorop staat, in plaats van begrip voor elkaar.

Stichting Storytelling Centre draait dit om, zodat we op basis van verhalen:

  • mensen met verschillende achtergronden/identiteiten juist bij elkaar brengen
  • het gevoel van sociale veiligheid vergroten onder jongeren die tot een minderheid behoren;
  • jongeren in contact met elkaar brengen en wederzijdse acceptatie en begrip vergroten;
  • werken aan interculturele dialoog;
  • deelnemers versterken: werken aan zelfvertrouwen, leren zich te uiten (presenteren)
  • vooroordelen bestrijden
  • door naast het vertellen ook het luisteren centraal te stellen, wat een bijdrage levert aan zelfreflectie.

Gelukkig ontdekken steeds meer organisaties storytelling als middel om mensen bij elkaar te brengen. Omdat storytelling zowel over de verteller als over de luisteraar gaat en die met elkaar in contact brengt, werken storytelling projecten verbindend. En juist deze verbinding is noodzakelijk om te werken aan een begripvolle en vreedzame samenleving.

Deze introductie over sociale impact is slechts een klein voorbeeld van hoe storytelling bijdraagt aan sociale verandering. Check onze blog posts rondom social change voor meer info over hoe storytelling conflict- en taboesituaties en diversiteitsproblematiek kan transformeren.

Top artikelen over sociale impact