Het Rebelah Project

Het Rebelah-project Je leert het beste als in een omgeving waar je je veilig voelt, waar je ook vandaan komt en wat je ook gelooft. Samen met partners uit Spanje, Frankrijk en Hongarije en met Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Religie en Erfgoed, onderzoeken we hoe we tot inclusieve omgevingen kunnen komen waarin iedereen zich vrij […]

COBU – werken met zelfbeheerde vrijwilligersgroepen

COBU – werken met zelfbeheerde vrijwilligersgroepen COBU is de afkorting van ‘COmmunity BUilding through self-managed volunteer groups’. In het Nederlands; het opbouwen van gemeenschappen door zelfbeheerde vrijwilligersgroepen. Het is een Europees project waarin het Storytelling Centre samenwerkt met partners in Spanje, Frankrijk en Hongarije. In dit project trainen we mensen in het zelf initiatieven ontplooien […]

Gezamenlijke staftraining Common Ground in Pristina, Kosovo

Gezamenlijke staftraining Common Ground in Pristina, Kosovo Voor het EU project Common Ground Common Future (Erasmus+ Strategic Partnership) gaan we op zoek naar narratieven die verbinden. In lijn hiermee ontwikkelen we strategieën waarmee mensen schadelijke verhalen (fake news, hate speech) beter kunnen herkennen en bestrijden. In de week van 20 – 24 januari kwamen alle […]

Symposium HvA: Bruggen bouwen met foto’s en storytelling

Symposium HvA: Bruggen bouwen met foto’s en storytelling Vaak hebben mensen de neiging om over elkaar te praten, in plaats van met elkaar. Zo versterken ze hun eigen identiteit: wij versus zij. We zien dat dit in Europese steden onder jongeren spanningen veroorzaakt. Het is belangrijk om dit systeem te veranderen en dat zij verbinding […]

Workshop storytelling ROC Mondriaan Den Haag

Workshop storytelling ROC Mondriaan Den Haag Hoe krijg je studenten echt mee in je verhaal? Hoe zorg je dat ze luisteren naar wat je te zeggen hebt? En hoe kun je ervoor zorgen dat ze zelf hun verhaal willen doen? Met deze vragen gingen we aan de slag bij onze workshop storytelling bij het ROC […]

Mannen uit een sociaal isolement met storytelling

Mannen uit een sociaal isolement met storytelling Veel projecten richten zich op vrouwen, maar in onze samenleving zijn ook mannen die in een kwetsbare positie zitten. Ze zijn hier vaak in hun jonge jaren komen wonen om te werken, zijn dat werk op de een of andere manier kwijtgeraakt en zijn hierdoor in een neerwaartse […]

Share to Connect: storytelling voor jongerenwerkers

Storytelling Centre heeft een storytelling methode ontwikkeld voor jongerenwerkers en sociaal werkers voor meer veerkracht in de community.

Share to Connect: Storytelling inzetten voor Jongerenwerk Storytelling wordt steeds meer gebruikt als een tool om communicatieve, sociale en interculturele processen in gang te zetten bij jongeren. Dat komt omdat storytelling zowel om de verteller gaat, als om de luisteraar en daardoor verbinding brengt. Om die verbinding wereldwijd te bewerkstelligen, geven wij onze methode regelmatig […]

The Power of Art: storytelling voor arbeidskansen

The power of art: storytellingprogramma om in te zetten bij (langdurige) werkloosheid

The Power of Art In dit project richt(t)en we ons op de wijken Amsterdam Nieuw-West in Amsterdam en Toxteth in Liverpool. Dit zijn beide multiculturele wijken met meervoudige sociale en economische uitdagingen, waarin grote aantallen jongeren niet actief zijn op de arbeidsmarkt en geen onderwijs of trainingen volgen. Ontwikkeling van Soft Skills Waar veel werkgelegenheidsprogramma’s […]

Selfee: Soft skill ontwikkeling voor arbeidskansen

In onze storytelling trainingsprogramma's helpen wij langdurig werklozen door middel van storytelling aan soft skills, zodat ze hun kansen vergroten op de arbeidsmarkt.

Selfee Hoewel de meeste Europese economieën groeien, is het terugdringen van de langdurige werkloosheid nog steeds een grote uitdaging binnen de Europese Unie. Waar veel werkgelegenprogramma’s zich daarbij richten op het verbeteren van hard skills, geloven wij dat een gebrek aan soft skills vaker het probleem is. Werving van soft skills Van 2018 tot begin […]

Alternative ways: een tweede taal leren via storytelling

Alternative ways: een tweede taal leren via storytelling Veel Europese landen kenden de afgelopen jaren een toestroom aan vluchtelingen. Voor hun inburgering is het leren van de nieuwe taal daarbij essentieel. Maar wat als dit een te grote uitdaging is? Tijdens onze taallessen voor mensen met low language learning skills zagen wij behoefte aan een […]